Velkommen til Jeannies.dk
 

Jeg er uddannet bevægelsespædagog og massør fra Gotvedskolen, Fysio-Pilates instruktør samt yogalærer. Desuden arbejder jeg som bevægelseskonsulent ved Folkesundhed København. Jeg har en mangefacetteret motionsbaggrund, og er inspireret af såvel boksetræning som Qi Gong!


Holdtræningen danner ramme om glæde, tryghed, energi, fordybelse og faglighed. Det er centralt i undervisningen, at vi deltager for at have det godt, og at der ikke er nogle præstationskrav. Vi arbejder henimod at ville - ikke at skulle. På de præmisser integrerer vi motion og bevægelse i dagligdagen som en kærkommen oase.


Massage og kropsvejledning er god træning i at forholde sig oplevelsesorienteret til kroppen, hvadenten udgangspunktet er stress, smerter, skader eller ønsket om nydelse. Her er virkelig mulighed for at arbejde med kropsbevidsthed på mange planer.

 

Bevægelsespædagog, massør, fysio-pilates instruktør og yogalærer samt rejsearrangør.
Jeannie Thuesen - Svanholmsvej 6 B, st.th. - 1905 FC - Mob.: 6165 7126 - info@jeannies.dk